จาก: ฿325

เริ่มจาก

325 ฿

แม็กซ์ บุคคล

50

ระยะเวลา

45 Minuets Hours

เวลารับ

ภาพรวม

There is a place where you can have a good time for adults and children. At Phuket Dolphin Show. If you've ever wanted to see dolphins doing tricks and performing for a crowd, then this is the perfect show for you! Catch a 45-minute dolphin show showcasing the tricks of these talented and intelligent animals at Nemo Dolphins Bay Phuket - a perfect activity for family and friends. Delight in the quirky tricks and games the majestic creatures and their trainers have prepared for you. You can even choose to add to your experience by taking photos with them! Plus, have the option to get transfers to go along with your ticket for a hassle-free visit!
 • ตั๋วเท่านั้น
 • น้ำขวด
 • โซดา/ป๊อป
 • เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • การขนส่ง
 • เคล็ดลับและบำเหน็จ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ


โซนรับฟรี
ไม่นำเสนอ


โซนชาร์จพิเศษ
Extra Charge everywhere – 2000 THB


 • Arrive at Dolphin Bay Phuket (Transfer not include)
 • Embark upon this tour, which is full of adorable water creatures doing tricks.
 • See the trainer do some tricks and plays with the dolphins and seals.
 • Adore the main entertainers of the show, that are the friendly dolphins.
 • Get to meet the friendly seals and dolphins from a close range, which is a once-in-a-lifetime opportunity for some.
 • See the cute aquatic animals paint for the crowd, balance the balls, and dance to the music.
  • กล้อง
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว
  • โปรดอย่านำสิ่งของหรือของมีค่าที่ไม่จำเป็นในระหว่างการเดินทาง เนื่องจากบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายใดๆ
  • Child under 4 years and height does not exceed 90 cm is free of charge without a seat provided.
  • Swimming with dolphins, swimmers must be at least 6 years of age, any age is between 4 – 6 years need
   to be accompanied by a parent with extra charge.
  • Food and drinks are not allowed to bring inside the stadium
  • This program requests for Private Transfer only. Cost 1,500-2,000THB/Car (Roundtrip)
  • สำหรับการคืนเงินเต็มจำนวน คุณต้องยกเลิกอย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มต้นของประสบการณ์
  • หากคุณยกเลิกน้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มต้นของประสบการณ์ จำนวนเงินที่คุณจ่ายจะไม่ได้รับเงินคืน
  • การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ทำไว้น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเวลาเริ่มต้นของประสบการณ์จะไม่ได้รับการยอมรับ
  • ประสบการณ์นี้ต้องการสภาพอากาศที่ดี หากมีการยกเลิกเนื่องจากสภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย คุณจะได้รับวันอื่นหรือคืนเงินเต็มจำนวน
  • ประสบการณ์นี้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ หากยกเลิกเพราะไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำ คุณจะได้รับวัน/ประสบการณ์อื่นหรือคืนเงินเต็มจำนวน

  Related tours