از تورهای بانکوک، گردش های روزانه، تورهای گشت و گذار و تورهای خصوصی لذت ببرید. راهنماهای ماهر ما خیابان های شلوغ بانکوک و آبراه های زیبای Thonburi را به شما نشان می دهند. معابد، غذاهای خیابانی و بازارها در انتظار شما هستند. تور بانکوک نوید هیجان را می دهد!